Představenstvo akciové společnosti Pivovaru Rohozec, a.s.

se sídlem Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov, IČO 260 11 603,
 1. značka B 2389, vedená u rejstříkového soudu KS v Hradci Králové

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 23. 4. 2024 v 11,00 hodin

v sídle společnosti na adrese Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov

s tímto programem:

 • - Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 • - Volba orgánů valné hromady
 • - Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2024
 • - Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce za rok 2023 včetně výroku auditora
 • - Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a způsobu rozdělení zisku
 • - Schválení zprávy statutárního orgánu společnosti
 • - Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2023, porovnání dosažených výsledků s plánem
 • - Současná hospodářská situace společnosti
 • - Finanční plán na rok 2024
 •  - Diskuse

Více informací naleznete:  ZDE