HISTORIE PIVOVARU

Základní milníky

 • Zásluhou Aloise Housy, hostinského v Semilech a Pavla Skrbka, hostinského v Bítouchově, vznikla skupina původně směřující k výstavbě nového pivovaru. K semilským se přidali kolegové z Železnobrodska a hnutí se postavilo proti pivovarskému kartelu prohlášením o rozhodnutí osamostatnit se.

 • K hnutí hostinských se připojili vysočtí a jilemničtí a byla založena společnost s r.o., do níž ještě téhož roku vstoupili hostinští z okresu Turnov. Stále byla prosazována myšlenka výstavby nového pivovaru, přičemž hledali podél řeky Jizery vhodné místo.

 • Prostřednictvím sládka rohozeckého pivovaru, Aloise Holuba, nabídnul majitel Karel Unger pivovar Společenstvu hostinských ke koupi. A již v červenci 1909 padlo rozhodnutí odkoupit nejen pivovar, ale i přilehlý velkostatek. Do Společenství vstoupili hostinští z Mnichova Hradiště a Českého Dubu, čímž byly získány dostatečné finanční prostředky k provedení odkupu za smluvní cenu 900.000,- korun českých.

 • Přibyli další členové Společenstva z Mladoboleslavska a Jičínska a 19.4.1910 byla podepsána společenská smlouva, která zakládala firmu Společenský pivovar hostinských, společnost s ručením omezeným v Malém Rohozci, přičemž jedním ze společníků byl i bývalý majitel pivovaru Karel Unger.

 • Došlo ke změně názvu na Společenský pivovar a velkostatek hostinských, společnost s ručením obmezeným, Malý Rohozec u Turnova, který byl používán až do roku 1924, kdy došlo k přeměně na akciovou společnost.

 • Došlo k transformaci pivovaru na akciovou společnost, ale pivovar se dostal díky špatně voleným investicím do finančních problémů, které se táhly až do roku 1927, kdy se podařilo navýšit základní jmění.

 • Vystavoval pivovar v Malém Rohozci téměř 43.000 hl piva, čímž se řadil na 27. místo z 328 pivovarů Československa, ovšem několik let předtím patřil výstavem do první dvacítky.

 • Tento rok znamenal pro mnoho českých firem zestátnění a nevyhnul se mu ani pivovar v Rohozci. Byl zařazen do skupiny Severočeské pivovary, n.p., později byl krátce samostatným závodem, poté provozovnou trutnovského pivovaru a nakonec v rámci slučování do velkých skupin byl zařazen do podniku Východočeské pivovary, n.p., což přineslo postupné zvýšení výstavu z 50.000 hl na konečných 100.000 hl piva za rok.

 • V rámci „Malé privatizace“ byl pivovar odprodán, ovšem noví majitelé, neznalí pivovarské problematiky, dovedli zanedlouho pivovar na pokraj bankrotu.

 • Byl vyhlášen konkurs. Pivovar v té době byl v žalostném technickém stavu, jak stavebním, tak technologickém, kvalita piva byla velmi nízká a pivovar byl předlužený.

 • Vstoupili do pivovaru noví majitelé a byla vyhlášena nová firma „PIVOVAR ROHOZEC, a.s.“. Prvním krokem bylo zajištění investic do kvality výroby a obnovení tradičních značek SKALÁK a PODSKALÁK. Postupně se podařilo pivovar z větší části opravit, stabilizovat kvalitu a rozšířit odbytový rajon.

HISTORIE PIVOVARU

Zakladatelem pivovaru na Rohozci byl v roce 1850 Ferdinand Unger, velkostatkář
a obchodník se sklem. Slavnostního otevření se však kvůli epidemii tyfu nedožil. Vedení
pivovaru následně převzal jeho syn Karel Unger, který s pivovarem dosáhl velkých úspěchů,
a i díky tomu získal šlechtický titul. Pivovar byl na svou dobu velmi moderní, byl to jeden
z mála parostrojních pivovarů v Rakousko-Uhersku. Rohozecké pivo bylo známé široko
daleko a už v té době se exportovalo například i do Německa a Francie. Další následovník
z rodu Ungrů ovšem nebyl v pivovarském řemesle příliš úspěšný, a tak v roce 1910 prodal
pivovar místnímu sdružení hostinských, díky kterým získal pivovar zpět svou původní
slávu. Následující dvě válečná období ovšem fungování pivovaru příliš nenahrávala.


V únoru 1948 s nastolením socialistického hospodaření, byl pivovar zestátněn a přešel pod
centrální řízení jako součást Východočeských pivovarů. Vzhledem k jeho malé velikosti
se pivovar dostal na okraj zájmu a byly do něj pozastaveny veškeré investice. Pivovar tak
postupně chátral. S příchodem roku 1989 a následnou privatizací bylo spojeno i velké
očekávání, jenže noví majitelé pivovarnictví nerozuměli a měli pivovar pouze jako vidinu
rychlého zisku. Kvůli tomuto přístupu v hospodaření se pivovar brzy dostal do dluhové
pasti a spadnul do konkurzního řízení.


Od roku 2004 je pak již jeho příběh obecně známý. V konkurzu pivovar odkoupili současní
majitelé a byla založena akciová společnost PIVOVAR ROHOZEC, a.s. Od té doby si
pivovar získal zpět svůj původní věhlas.